pic-content-4

Kvalité

För att nå de målen som vi har ställt upp arbetar RiMa städ aktivt med att utveckla verksamheten och fördjupa relationerna med kunder och vara en bra samarbetspartner.
Detta gör vi genom att blandannat utbilda vår personal och att varje medarbetare skall vara ansvarig för och förstå vikten av kvalitet.. Genom denna målsättning så kan vi få nya kunder till följd av rekomendationer och hålla konkurrenskraftiga och kostnads effektiva priser. Fler kunder ger oss också möjligheten att fokusera på de specifika behov som kan tänkas finnas.

pic-content-5

Miljö

Det bästa sättet att slipa problem med farliga ämnen är att aldrig släppa in dem i verksamheten. Det säkerställer vi genom att anlita leverantörer som har god kontroll på material och kemikalier. För oss är det viktigt att miljöarbetet tar utgångspunkt i våra kunders krav och önskningar.
Skapa förutsättningar för ett personligt ansvar och engagemang hos alla medarbetare genom information och aktiv medverkan i miljöarbetet.